Om oss

E-post Skriv ut

ØSTBØ AS er totalleverandør av avfallstjenester. Vi tilbyr komplette løsninger som løser kundens avfallsproblemer og som sørger for at ressurser ikke kommer på avveie.
Vi garanterer at alt avfall blir forskriftsmessig behandlet, der myndighetenes krav er våre minilumskrav.

Vi har til en hver tid mer enn 30 biler på veien i hele Nord-Norge som henter inn avfall til gjenvinning og forsvarlig sluttbehandling. Dette er avfall som:

• Alle typer næringsavfall
• Farlig avfall i fast og flytende form
• EE-avfall og jernskrap

Vi er en leverandør med høy kompetanse og gode løsninger.

Våre verdier er pålitelig, løsningsorientert, tydelig og kunnskapsrik.

Historien
Østbø AS ble etablert i 1979. Selskapet var i starten en av pionerene innen spesialavfall i Norge. Selskapets virksomhet er siden utvidet både innen nye virksomhetsområder og nye geografiske områder.

Østbø AS er i dag et av Nord-Norges største avfallsselskap og omsetningen passerte 120 millioner kroner i 2006. Vi kan i egen regi kan tilby kundene løsninger på alle betydningsfulle avfallstyper.

Østbø AS ble i 2006 en del av SB konsernet. SB er størst i Nord-Norge på frakt av gods på landeveien, bussdrift og avfall/miljø. Sammen er vi Nord-Norges sterkeste fagmiljø innen logistikk og miljø.

Vår hovedvirksomhet er å bringe gjenvinnbart avfall tilbake til kretsløpet og å fjerne farlig avfall fra kretsløpet.

Vår visjon er å være det naturlige førstevalget innen miljø og avfall i Nord-Norge.

 

Du er her: Forsiden Om oss