Kvalitet

E-post Skriv ut

ISO_MSYS004Kvalitet/ Miljø :
Østbø AS er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø)

Hva betyr det for deg som kunde?
I vår kvalitet- og miljøpolitikk har vi definert en rekke områder som skal bidra til å sikre deg som kunde tilstrekkelig kvalitet. Vi skal samtidig fremstå som en miljøvennlig bedrift ved å redusere miljøbelastningen så mye som mulig innenfor definerte krav. Ved å etterleve dette vil vi kunne tilby deg miljøvennlige tjenester

med høy kvalitet til konkurransedyktige priser.
Nedenfor finner du utdrag av vår politikk.

Kvalitetspolitikk
Vi skal:
• levere feilfrie produkter og oppfylle krav om leveringssikkerhet og service som avtalt med våre kunder.
• utvikle faglig dyktighet, motivasjon og engasjement for ansatte i vår virksomhet gjennom:
• opplæring og kompetanseheving
• klare ansvars- og myndighetsforhold
• tilstrekkelige hjelpemidler og utstyr

Miljøpolitikk
Vi forplikter oss til å:
• prioritere helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS)
• forebygge og minimere våre negative ytre miljøpåvirkninger
• arbeide med kontinuerlige forbedringer for miljø og sikkerhet innen våre forretningsmessige muligheter
• oppfylle og etterleve myndighetspålagte- og egne krav

For mer informasjon om standardene og sertifiseringen,
besøk Teknologisk Institutt Sertifisering as og Norsk Akkreditering.

Velg i menyen til høyre eller klikk her for å se alle våre sertifiseringer.

 

Kvalitet og sertifiseringer


Du er her: Forsiden Kvalitet