Avfall fra skip og offshore

E-post Skriv ut
Tømming av slopvann fra skip
ØSTBØ AS har omfattende erfaring fra håndtering av avfall fra skip og offshorevirksomhet.
Vi håndterer de fleste typer avfall fra skip og offshorevirksomhet som f.eks slopvann, lasterester, spillolje, kjemikalier, annet farlig avfall og ordinært næringsavfall.
Vi leverer sugebiltjenester, tankrengjøring og andre typer vaskeoppdrag. Vi har egne tankanlegg i Bodø og Rana som tar i mot forurensede væsker.
Østbø AS er Achilles godkjent som leverandør til olje- og gass industrien.
 

Visste du...

at isolerglassruter produsert frem til 1975 eller importert frem til 1980 kan inneholde PCB. Disse rutene skal merkes og behandles som farlig avfall. Ved riving eller rehabilitering må slike ruter leveres hele til godkjent mottak.

Du er her: Forsiden Tjenester Avfall fra skip og offshore