Trevirke

Østbø tar imot trevirke på alle sine avfallsmottak. Trevirke har en gjenvinningsgrad på 100%.

Det finnes flere forskjellige typer trevirke. Grovt sett deles de inn i følgende fraksjoner:

  • Rent
  • Urent
  • Kreosot impregnert
  • CCA impregnert

De to siste er å regne som farlig avfall og skal følgelig behandles etter en hver tids gjeldene regelverk/forskrift om farlig avfall.

Hvis du er i tvil kan du kontakte vårt kundesenter for nærmere informasjon og veiledning.

Østbø leverer flis av trevirke til forbrenningsanlegget "Keiseren" i Bodø. Her produseres det fjernvarme av trevirke.