Hvordan syns du vi kjører?

Våre sjåfører skal alltid opptre hensynsfullt i trafikken!

Som en del av nord-norges største transportkonsern, har vi et stort ansvar på våre skuldre. Østbø jobber alltid for å bli litt bedre enn vi var i går i alle ledd av organisasjonen. Derfor ønsker vi tilbakemeldinger på hvordan våre sjåfører opptrer i trafikken.