De forvandler avfall til store verdier

Når årsregnskapet viser at du har redusert CO2-utslippet med 32.000 tonn, har du gjort det meste riktig.

Hva betyr vårt bidrag?

[ Artikkel publisert i Bodø Nu 01.12.2020, skrevet for Østbø ]

I løpet av fem år har Nord-Norges største avfalls-selskap doblet omsetningen. Østbø AS har i dag et solid grep om landsdelen, med kunder fra Kirkenes i øst til Brønnøy- sund i sør.

Viktig fellesskap

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på tjenestene. Noe av det viktigste vi gjør er å innlede et tett samarbeid med kundene, sier administerende direktør Anders Mjaaland.

Det betyr igjen at de legger stor vekt på å komme seg vekk fra en situasjon hvor det handler om kunde og leverandør. Østbø AS skal sitte på samme side som bedriftene og i fellesskap skal man løse de utfordringene som finnes.

SIRKULÆR ØKONOMI I PRAKSIS: På Finneid har Østbø AS sin avdeling for returmetall og den genererer hvert år store verdier.

Store gevinster

Men litt tilbake til CO2-utslipp. Siden Østbø har biler på veien, året rundt, blir det nødvendigvis en negativ miljøeffekt av dette. I sum; 3000 tonn CO2.

Men i løpet av det samme året gjenvinner de avfall som reduserer utslippet med mer enn 35.000 tonn. Gevinst? Minst 32.000 tonn CO2. Noe av det som gir størst effekt, er gjenvinning av metall. På Finneid, rett utenfor Fauske sentrum, har Østbø sin avdeling for returmetall. Hvert år sender de ut over 15.000 tonn metall på båt, tog og bil.

Ekte, sirkulær økonomi

Østbø AS er et stort og levende eksempel på sirkulær økonomi i praksis. Når de for eksempel samler inn brukte dekk, går dette til Kjøpsvik som brensel på Norcems sin sementfabrikk. Årlig er det snakk om 8.000 dekk gummi som erstatter kull hos Norcem.

Samme fabrikk får også annen avfallsbasert brensel fra Østbø, basert på sortert og kvernet restavfall. Sementen fra Kjøpsvik går blant annet til Nordland Betong i Bodø. Dette er vinn vinn vinn. Østbø får avfallsbaserte råvarer inn i industrien i regionen, Norcem reduserer sine klimautslipp og Nordland Betong får mer miljøvennlige produkter.

SKAPER NYE VERDIER: – Vår jobb er å hente ut avfall og omdanne dette til et råstoff som i neste omgang kan brukes i samfunnet. Det blir ikke mer bærekraftig enn det, konkluderer administrerende direktør Anders Mjaaland.

Trevirke er et annet område med stor gjenbruksverdi. Østbø er hovedleverandør til fjernvarmeanlegget Keiseren i Bodø, med opp til 8.000 tonn kvernet tre- materiale i året.

Avanserte biler

Østbø har også høstet stor suksess med sine avanserte gravesuge-biler:

– Disse bilene er blant annet perfekt egnet til å fjerne jord og grus når man skal hente ut gamle oljetanker hos folk. Og her snakker vi virkelig om tikkende miljøbomber. Går det hull på en tank med olje, kan regningen – inklusive følgeskader – komme opp i million-klassen, sier driftsdirektør Sture Pettersen i Østbø AS.

Det kan være snakk om tonnevis med materiale som skal fjernes på en trygg måte.

Østbø etablerte i 2015 en avdeling i Harstad og den har nå fått et skikkelig fotfeste i markedet. Fra før er selskapet lokalisert i Bodø, Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og Leknes, og har dermed hele Nord-Norge som marked.

STORE GEVINSTER: – Østbø AS er et stort og levende eksempel på sirkulær økonomi i praksis. Når vi for eksempel samler inn brukte dekk, går dette til Kjøpsvik som brensel på Norcems sin sementfabrikk. Årlig er det snakk om 8.000 dekk gummi som erstatter kull hos Norcem, sier driftsdirektør Sture Pettersen.

Bærekraft i praksis

Oppdragene kan variere kraftig. Østbø AS sitter blant annet på spisskompetanse når det gjelder å fjerne farlige kjemikalier. Det finnes fortsatt en del kjemi-rom på skoler og gamle lagre på bedrifter hvor du trenger eksperthjelp for å sikre at de skumle stoffene får en forsvarlig håndtering.

Og de har vært nødt til å rykke ut når hele båtlaster har blitt ødelagt av vann. Da kan det være snakk om tonnevis med materiale som skal fjernes på en trygg måte.

– Vår jobb er å hente ut avfall og omdanne dette til et råstoff som i neste omgang kan brukes i samfunnet. Det blir ikke mer bærekraftig enn det, konkluderer administrerende direktør Anders Mjaaland.