Innseiling til Finneid industriområde

Informasjon om innseiling

Finneid / Fauske

Innseiling Finneid industriområde

 • 67,25 nord – 15,42 øst
 • Saltstraumbrua: Maksimum 34 m mastehøyde
 • Oppankringsmuligheter:
 • Fauske havn: gode, bunnforhold leire
  • Fiskeoppdrettsanlegg som ligger mot syd ca. midt i havnebasseng må ikke passeres nærmere enn 50 m og oppankring ikke nærmere enn 150 m.
  • Sjøkabel: Telekabel går ut i Fauskevika ca. 200 m vest for Fauske sentrum svinger ut mot midten av Fauskevika følger midtlinjen ut til Skjerstadfjorden og krysser fjorden i 90° mot syd.

Oversikt pris

OMRÅDE
BESKRIVELSE
ENHET
2022
2023
Finneid kai Tonnasje over kai - bulk eller stykkgods Pr. tonn 13,42 13,78
  Kaileie uten strøm Pr. døgn 216,72 222,57
  Kaileie med strøm Pr. døgn 309,60 317,96
  Kaivederlag for fartøy under 15 meter Pr. døgn 113,50 116,56
  Kaivederlag for fartøy under 15 - 30 meter Pr. døgn 227,00 1391,28
  Kaivederlag for fartøy fra 30 meter og oppover Pr. døgn 351,00 360,48
Finneid kai Område 1 - 240m2 Pr. uke 495,40 508,78
områdeleie Område 2 - 125m2 Pr. uke 259,00 266,00
  Område 3 - 300m2 Pr. uke 619,20 635,92
  Område 4 - 400m2 Pr. uke 825,60 847,89
  Område 5 - 900m2 Pr. uke 1857,60 1907,76

Informasjon

 • Båtstørrelse: anbefalt maksimum 25.000 BT
 • Dybde ved kai: 9 m bunn hellende ut fra kai
 • Kai konstruksjon: armert betong
 • Hovedkailengde: 125 meter
 • Hovedkailengde åpen for bruk: 10 meter
 • Kai bredde: 16 meter
 • Kai lagringsareal: ca 2000 m2
 • Asfaltert areal: ca1490 m2
 • Grusareal: ca 500 m2
 • Inngjerdet område: ca 4500 m2
 • Laste/lossemuligheter: gode
 • Kai bygg: oppført delvis i 3 etasjer (nedstengt)
 • Vannforsyning: ca. 400 I/min
 • Strømforsyning: 220 v 3 faset
 • Renovasjon: containere/ beholdere etter behov
 • Lagringsmuligheter på inngjerdet område kai: etter avtale (korttidslagring)
 • Lagringsmulighet/kapasitet i tilknytning til kaiområde: ca. 2000 m2
 • Transittlager: etter avtale
 • Speditør: Østbø AS, avd Fauske.
 • Adkomst til kai: gode
 • Avstand Fauske Stasjon: ca 5 km
 • Avstand til E6: ca. 200 meter

Kontakt

Tlf: +47 954 49 170 (kl 07.00–15.00)