Branner i avfallsanlegg

Ikke kast batterier i restavfallet

Aktuelt

Oftere branntilløp

Vi opplever oftere og oftere branntiløp ved våre avfallsanlegg. Totalt sett har vi hatt mange branner og vi ser at dette er et økende problem. Det er ikke alltid vi finner den direkte brannårsaken. De gangene vi finner årsaken er det ofte batteri som er utløsende årsak.

Tom emballasje fra håndsprit

Det som i tillegg bekymrer oss er en økende mengde med tomemballasje fra håndsprit. Tomemballasjen inneholder ofte rester av sprit og er veldig lett antennelig. Vi har gjort noen mikroforsøk med å antenne tomemballasje. Disse forsøkene viser at det skal svært lite til før disse antenner.

Lever inn batteri

Det er derfor svært viktig at batteri leveres som farlig avfall eller EE-avfall og holdes adskilt fra annet avfall.

– Tomemballasje fra håndsprit skal skylles minimum to ganger med rent vann før det kastes sammen med annet avfall. Alternativt kan disse leveres som farlig avfall.

Ta gjerne kontakt med markedsavdelingen vår om det er noe rundt dette du lurer på.