Strengere krav til kildesortering fra 1. januar 2023

Endringer i avfallsforskriften gir strengere krav til kildesortering noe som kan påvirke avfallsløsningen til svært mange virksomheter.

Kildesortering

Fra 1. januar 2023 vil det for virksomheter som genererer husholdningslignende avfall ikke lenger være tillatt å kaste matavfall, plast og hageavfall i restavfallet. Det er nå et krav at dette skal kildesorteres og gå til materialgjenvinning. Det er altså ikke lenger tillatt at disse avfallstypene går til energigjenvinning.

For mer informasjon, se forurensningsloven § 27a andre ledd

Hvem gjelder kravet for:

Kravet gjelder for alle virksomheter som har avfall som i art og sammensetning ligner på husholdningsavfall. 

Hva skal du tenke på?

Det mangler foreløpig en nasjonal veileder for når næringsavfallet skal klassifiseres som husholdningslignende avfall. Av definisjonen følger det dog at næringsavfallet skal oppfylle to kriterier; at art og sammensetning ligner på husholdningsavfall. For å vurdere om dere blir berørt av forskriften må det vurderer hvorvidt:

  • Er avfallet av samme art som husholdningsavfall?
  • Har avfallet lignende sammensetning som husholdningsavfall?
  • Blir jeg berørt av forskriften eller ikke?

Hva kan vi bistå med?

  • Vurdere art og sammensetning av avfallet og dermed gi dere grunnlag for å vurdere om dere omfattes av forskriften eller ikke.Gjøre miljømessige beregninger om hva det faktiske klimaresultatet blir
  • Vi kan sammen med våre kunder komme frem til gode løsninger for håndtering av både matavfall og andre avfallstyper.

Ved spørsmål ta kontakt på 75 50 09 00 eller postmottak@ostbo.no