Slamsuging

Tømming av septik og slam

 
Våre slamsugebiler er kombibiler som er utstyrt med både spyle- og sugeaggregat.
ADR godkjent tankbil med stor sugekapasitet.

Tankbilene kan suge ved hjelp av 3 forskjellige slangestørrelser, noe som gjør de til svært allsidige biler som kan benyttes til en rekke forskjellige sugeoppdrag som tømming/rengjøring av lukkede tanker. Oppsuging og ADR transport av brannfarlige væsker, tømming av septiktanker, fett- og oljeutskillere, renseanlegg, industrislam samt tømming av sluk og sandfang.

Kontakt oss ved å bruke skjemaet nedenfor eller ring en av våre industriservicesavdelinger:

Bodø: 907 07 593    Helgeland: 476 15 217

Se også