Tank-rengjøring

Profesjonell og effektiv tankrengjøring

Vår Industriserviceavdeling er en allsidig gjeng. De har mye kompetanse om ting du ikke visste var en utfordring. 

Vi vasker ned og rengjør tanker i alle størrelser. I alle type tanker, det være seg fyringsolje, parafin, bensin, eller hva det skulle være. 

Gassmåling, tetthetsprøving, ultralydmåling og skanning av tanker er også i vår tjenesteportefølje. 

Vi er også godkjent for å foreta tilstandskontroller på alle tanker. Dette gjelder også nedgravde oljetanker i bolighus.

I forurensingsforskriften står dette om tanker:

  • Ståltank over 3200 liter skal kontrolleres første gang etter 15 år. Deretter periodisk tilstandskontroll hvert 5. år.
  • GUP-tank over 3200 liter skal trykktestes etter 2 år.
  • Nedgravde oljetanker som tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme. Det vil si at tankene skal fylles med for eksempel skum.

Kontakt oss ved å bruke skjemaet nedenfor eller ring en av våre industriservicesavdelinger:

Bodø: 907 07 593    Helgeland: 476 15 217

Se også