L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

Gips

29.05.201710:15 Eirik Haugvik

Våre avfallsanlegg får inn mye gips. Gipsen sender vi videre til betongfabrikker, som blander gipsen ut i betongen for å gjøre den sterkere.

Med andre ord gjenvinnes 100% av gipsen.