L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

Glass

29.05.201710:14 Eirik Haugvik

Glass er en fin ressurs å gjenvinne. Glass finnes i ulike kvaliteter. Mye av glasset vi får inn går til materialgjenvinning i Norge.