L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

EE-avfall

29.05.201710:14 Eirik Haugvik

EE-avfall er gratis å levere til gjenvinning, hvis man følger noen kriterier:

  • EE-avfallet må være helt og ikke knust
  • Rent, ikke mat i kjøleskap, fryser etc.

Østbø miljøsanerer de ulike produktene og bearbeider dette videre til materialgjenvinning.