L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

Jern og Metall

29.05.201710:16 Eirik Haugvik

Anlegget vårt på Finneid utenfor Fauske er Nord-Norges største mottaksanlegg for jern og metall. Her sorterer og bearbeider vi jern og metall i ulike fraksjoner og kvaliteter.

100% av vårt jern og metall går til materialgjenvinning!