L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

Matavfall

29.05.201710:16 Eirik Haugvik

Matavfall kan komposteres eller brukes til energi. Vi velger i samråd med kunde hvilken type avsetning som skal gjøres med avfallet.

Vi har flere løsninger for både emballert, vått, tørt og "spesial" matavfall, eller våtorganisk avfall som det også kan kalles. 

Vi velger den mest gunstigste avsetningsløsningen for matavfall. Enten går matavfallet til kompostering eller brukes til energigjenvinning.