L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

Papp og plastfolie

15.03.201712:35 Eirik Haugvik

Papp og plastfolie brukes i all hovedsak til emballasje. Vi sorterer og bearbeider papp og plast i ulike kvaliteter, og sender deretter vårt produkt til materialgjenvinning.

Våre bedriftskunder kan kaste tørr og ren plastfolie i pappavfallet, såfremt det er i egen sekk.

Et stort miljøproblem er plastavfall i havet. For mer informasjon anbefaler vi at du leser denne artikkelen.