Restavfall

15.03.201712:35 Eirik Haugvik

Restavfall går til forbrenning. Vi grovsorterer og videresender det til ulike forbrenningsanlegg for restavfall. 100% av restavfallet går til energigjennvinning.

I restavfallet går det du ikke kan sortere ut i egne fraksjoner. Eller avfall som ikke er egnet for sortering eller annen viderebehandling.

, click to open in lightbox