L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

Restavfall

15.03.201712:35 Eirik Haugvik

Restavfall går til forbrenning. Vi grovsorterer og videresender det til ulike forbrenningsanlegg for restavfall. 100% av restavfallet går til energigjennvinning.

I restavfallet går det du ikke kan sortere ut i egne fraksjoner. Eller avfall som ikke er egnet for sortering eller annen viderebehandling.