Avfallstyper

Usikker på hvordan avfallet skal sorteres? Det å manøvere seg i en verden av avfall er ikke alltid lett. Noen ganger spør man seg selv om hva som skal sorteres hvor og alt for ofte havner avfallet feil. Ved hjelp av denne guiden skal du være trygg på at du sorterer avfallet korrekt. 

Avfallsmottak: Harstad, Bodø, Fauske, Mo i Rana og Mosjøen

I Bodø på Langstranda har vi avfallsmottak for både privat- og bedriftskunder. 
Bodø, Avfallsmottak Langstranda: 07:00 - 15:30
Fauske: 0700 - 1500
Mo i Rana: 07:00 - 15:30, onsdag til 19:00, lørdager 10:00 - 14:00
Mosjøen: 0700 - 1500
Harstad, Rødskjær: 07:30 - 15:30

Typiske avfallstyper for privatkunder:
Papp, papir, alle typer plast (folie, hardplast, pp sekk), restavfall, trevirke, elektronikk, gips, jern og metall, hageavfall, bilvrak og båtvrak.

Typiske avfallstyper for bedrift er det som er nevnt ovenfor, samt;
Asfalt, tau, armert betong, uarmert betong, rene masser (krever analyse), lett forurensede masser, kreosot, trykkimpregnert trevirke (CCA), kabel, dekk og dekk på felg, nøter, bilvrak, båtvrak, papir til makulering, avfall til destruksjon, asbest og glass.  

Vi tar ikke i mot:
Matavfall

Spørsmål? Ta kontakt på postmottak@ostbo.no eller ring 75500900

____________________________________

Mottak farlig avfall: Harstad, Bodø, Fauske, Mo i Rana og Mosjøen

I Bodø på Plassen 5 har vi mottak for farlig avfall, både for privat- og bedriftskunder.
OBS: Privatkunder kan kun levere farlig avfall til Mo i Rana. 
Bodø, Avfallsmottak Langstranda: 07:00 - 15:30
Fauske: 0700 - 1500
Mo i Rana: 07:00 - 15:30, onsdag til 19:00, lørdager 10:00 - 14:00
Mosjøen: 0700 - 1500
Harstad, Rødskjær: 07:30 - 15:30

Typiske avfallstyper:
Spraybokser, maling, beis, lakk, lim, lakk, batterier, brannslukningsapparat, løsemiddel, hobbykjemikalier, plantevernmidler

Vi tar ikke i mot:
Radioaktivt avfall, eksplosiver

____________________________________

Beskrivelse av avfallstyper

Restavfall
Restavfall går til forbrenning. Vi grovsorterer og videresender det til ulike forbrenningsanlegg for restavfall. 100% av restavfallet går til energigjennvinning.

I restavfallet går det du ikke kan sortere ut i egne fraksjoner. Eller avfall som ikke er egnet for sortering eller annen viderebehandling.

Trevirke
Hvert år får vi inn cirka 10 000 tonn trevirke fra ulike riveprosjekter. Av dette produserer vi flis. Dette kjører vi til forbrenningsanlegget "Keiseren" på Rønvikjordene i Bodø. Selskapet BE Varme produserer varme til mange offentlige bygg i Bodø, deriblandt Nordlandssykehuset. Med andre ord går 100% av trevirke til energigjenvinning. For mer informasjon om dette kan du se på BE Varmes hjemmesider.

Papp og plastfolie
Papp og plastfolie brukes i all hovedsak til emballasje. Vi sorterer og bearbeider papp og plast i ulike kvaliteter, og sender deretter vårt produkt til materialgjenvinning. Våre bedriftskunder kan kaste tørr og ren plastfolie i pappavfallet, såfremt det er i egen sekk.

Et stort miljøproblem er plastavfall i havet. For mer informasjon anbefaler vi at du leser denne artikkelen.

Jern og metall
Anlegget vårt på Finneid utenfor Fauske er Nord-Norges største mottaksanlegg for jern og metall. Her sorterer og bearbeider vi jern og metall i ulike fraksjoner og kvaliteter. 100% av vårt jern og metall går til materialgjenvinning!

Fauske er også et godkjent anlegg for vraking og behandlingsanlegg for bilvrak og større vrak som busser, trailere, båter, traktorer med mer. Her tar vi ut alt flytende, batterier og farlig avfall før vi stripper bilen ned til rene masser. 

Annet jern og metall som tas i mot: kompleks jern som sykler, trillebåre, spark o.l. Fraksjoner som er sammensatt av både jern og metall. Metallfraksjoner som aluminium, kobber, messing o.l. 

Gips
Våre avfallsanlegg får inn mye gips. Gipsen sender vi videre til betongfabrikker, som blander gipsen ut i betongen for å gjøre den sterkere.

Glass
Glass er en fin ressurs å gjenvinne. Glass finnes i ulike kvaliteter. Mye av glasset vi får inn går til materialgjenvinning i Norge.

Rene masser
Rene masser er for eksempel oppgravd hage. 99,99% av dette gjenvinnes. Da det er ulik kvalitet på det som leveres er det ikke alt som kan gjenbrukes å bli til ny jord og vil derfor gå videre til deponi.

____________________________________

Side er under utbygging. Mer info kommer. 
Ved spørsmål, ta kontakt med postmottak@ostbo.no eller på tlf 75500900