L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

Trevirke

15.03.201712:35 Eirik Haugvik

Hvert år får vi inn cirka 10 000 tonn trevirke fra ulike riveprosjekter. Av dette produserer vi flis. Dette kjører vi til forbrenningsanlegget "Keiseren" på Rønvikjordene i Bodø. Selskapet BE Varme produserer varme til mange offentlige bygg i Bodø, deriblandt Nordlandssykehuset.

Med andre ord går 100% av trevirke til energigjenvinning.

For mer informasjon om dette kan du se på BE Varmes hjemmesider.

 

østbø
gjenvinning trevirke miljøtorg bodø