Miljøcontainer

En miljøcontainer er spesialdesignet for deg som jobber med lagring og transport av miljøfarlig avfall.

Miljøcontainer

Hvorfor en miljøcontainer? 

I et samfunn hvor vi tar miljø og forpliktelser rundt miljø mer alvorlig enn noen gang vil vi se et økt behov for miljøcontainere fremover. En mijøcontainer er løsningen for korrekt og trygg oppbevaring og lagring av farlig avfall. 

Når skal den brukes?

Alle som arbeider med miljøfarlig avfall er pliktig til å oppbevare avfallet trygt i henhold til avfallsforskriften og forurensningsloven. Ved bruk av miljøocontainer vil avfallet stå trygt slik at det er beskyttet mot ytre påvirkninger.

Har du gårsdrift eller jobber med landbruk kan det være at du bruker maursyre og andre sprøytemidler. Dette er avfallsstoffer som skal oppbevares trygt, og miljøcontainerern gjør nettopp dette. 

Som privatperson kan man også benytte seg av miljøcontainere. Her kan du blant annet lagre batterier, spraybokser, drivstoff, maling, lim, lakk, lyspærer og mer. Ved å lagre dette i en miljøcontainer sikrer du deg godt mot å skade miljøet.

Containeren er brannsikker, kan låses og den er tett og sikker mot lekkasje og utslipp. 

Våre miljøcontainere er 4m3, 8m3 og 35m3

Ved spørsmål eller ønske om å bestille, ta kontakt med vår salgs- og markedsavdeling.