Deklarering av avfall

Deklarering

Miljødirektoratet har nå innført elektronisk deklarering av farlig avfall som skal skje via websiden avfallsdeklarering.no. Det betyr at deres virksomhet som avfallsprodusent nå må gjøre deklareringen elektronisk.

Vi gjør oppmerksom på at deklarering, ikke er en bestillingsprosess. Du kan bestille henting i skjemaet på denne siden.

Nedenfor følger en liten oppskrift for oppstart:

Tildeling av administratorrolle

Før dere kan begynne å bruke systemet må dere bestemme hvem i virksomheten som skal være administrator i avfallsdeklarering.no. Dette gjøres ved at direktør/daglig leder delegerer rollen i Altinn

 1. Logg inn på www.altinn.no
 2. Velg Tilgangsstyring i toppmenyen
 3. Velg Deleger roller og rettigheter i venstremenyen
 4. Velg riktig virksomhet i nedtrekks menyen. NB! Det er organisasjonsnummeret til underenheten/avdeling/virksomhet som skal brukes, ikke organisasjonsnummeret til foretaket.
 5. Identifiser administrator ved å fylle inn «Fødselsnummer- og Etternavn»
 6. Hak av for rollen «Energi, miljø og klima»
 7. Trykk på knappen «Deleger»

Administrator

Administrator er den som på vegne av virksomheten legger inn bedriftsprofil, oppretter sluttbrukere, gir fullmakter og evt. velger foretrukne avfallsmottak.

 1. Gå inn på avfallsdeklarering.no
 2. Velg «Innlogging administrasjonsmodul».
 3. Velg rollen avfallsprodusent
 4. Legg inn aktuell info om bedriften, endre det som evt. er feil
 5. Sluttbrukere: Legg til sluttbrukere (det er de som i bedriften deklarerer og leverer farlig avfall)
 6. Fullmakter: Hvis det er ønskelig at Østbø AS skal deklarere for dere kan dere her gi oss fullmakt.  Velg i så fall «Opprett Fullmakt» og legg til Østbø AS avd. Bodø
 7. Foretrukne avfallsmottak: Adm. kan her bestemme at det bare er anledning til å levere til de mottak dere har gjort avtale med.   Se punkt om valg av avfallsmottak nedenfor.

Deklarasjonsmodulen

I denne modulen skal sluttbrukerne logge seg inn og deklarere det farlige avfallet. Sluttbrukerne får brukernavn tilsendt så snart administrator har gjort tildelingen i administrasjonsmodulen (se ovenfor).

Valg av avfallsmottak

Ved deklarering må dere oppgi hvilket avfallsmottak som skal brukes.

Hvis dere leverer til /får hentet av:

 • Bodø, avd Farlig avfall: Velg Østbø - Plassen 5 – farlig avfall
 • Bodø, tankbil og slamsuger Velg Østbø - Vikan - farlig avfall - tankanlegg
 • Bodø, avd Langstranda: Velg Østbø - Langstranda – farlig avfall
 • Fauske Velg Østbø – Finneid – farlig avfall
 • Rana Velg Østbø – Norsk Jern Eiendom – farlig avfall

Administrator kan gjøre disse valgene i administrasjonsmodulen om han ønsker at brukerne ikke skal ha anledning til å levere til andre mottak enn det det er gjort avtale om.

Det er viktig å merke seg at selv om avfallet er deklarert, er dette ikke en bestillingsprosess. Du kan bestille henting her.

Ved spørmsål, ta kontakt på postmottak@ostbo.no eller 75 50 09 00