Avfallstømming

Gjelder Leknes

Østbø AS kjører innhenting av husholdningsavfall for LAS i Lofoten. 

Har du endringer du ønsker å gjøre på abonnementet må du ta kontakt med LAS enten på telefon 90 76 36 59 eller post@las-lofoten.no

Har du spørsmål angående kildesortering, se her – kildesortering

Ved avvik på følgende punkter kan du risikere at beholderen din ikke blir tømt

  • Det må ikke feilsorteres i dunkene
  • Ved mye snø må beholderen være måkket fram
  • Beholderen  være satt frem for tømming innen klokken 06:00