Fjerning av oljetank

Har du en nedgravd oljetank? Vi kan bistå med å fjerne den, problemfritt og effektivt!

Alle lokasjoner

Hvis du har et gammelt hus, har du sannsynligvis en nedgravd oljetank i hagen. Hvis du er usikker kan du ta kontakt med kommunen din, for å få dette bekreftet eller avkreftet.

Gamle oljetanker kan det gå hull i og oljen kan lekke ned i grunn og grunnvann. 

Risikoen hvis du ikke fjerner tanken, er at du må betale for sanering av forurensingen. Dette kan fort bli veldig dyrt. 

I «forskrift om nedgravde oljetanker» skal det utføres en tilstandskontroll når tanken har nådd en viss alder. Miljødirektoratet har foreslått at fra 2020, skal alle nedgravde fyringsoljetanker graves opp. Vær i forkant, og ta kontakt med oss snarest for befaring og prisoverslag.

Tanker som er ute av drift skal (saneres) fjernes. Det er du som huseier som står ansvarlig for dette. Les mer på www.oljefri.no

Vår gravesuger gjør denne jobben veldig raskt og er meget kostnadseffektiv. 

Kontakt oss ved å bruke skjemaet nedenfor eller ring en av våre industriservicesavdelinger:

Bodø: 907 07 593

Helgeland: 476 15 217