Hva er farlig avfall?

Hvorfor og hva klassifiseres som farlig avfall?

Dette sier Miljødirektoratet om farlig avfall:

"Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres riktig, slik at miljøgifter ikke skal spres og hope seg opp i naturen. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Husholdninger og privatpersoner skal levere alt farlig avfall til kommunale mottaksordninger.

Virksomheter skal deklarere og levere farlig avfall til godkjente mottak. Miljødirektoratet gir tillatelser til innsamling og behandling av farlig avfall, mens Fylkesmannen gir tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall."

Eksempler på farlig avfall:

 • Spillolje
 • Fyringsolje, drivstoff og drivstoffblandinger
 • Frostvæske, Bremsevæske
 • Asbest
 • Spraybokser
 • Maling, lim og lakk
 • Kreosot-impregnert trevirke
 • CCA-impregnert trevirke (impregnerte terrassebord)
 • Batteri
 • Lysstoffrør og sparepærer
 • Diverse rengjøringsmidler
 • PCB holdige vinduer
 • Kjemikalier

Kontakt vår salgsavdeling hvis du trenger hjelp til noe!

Se også