Risikohåndtering

Transport, pakking og sluttbehandling av risikoavfall

Vi har nødvendig kompetanse for håndtering for alle typer risikoavfall, for eksempel:

  • Radioaktivt avfall
  • Eksplosivt avfall
  • Smittefarlig avfall
  • Kjemikalier

Vi rydder opp og sanerer etter forskjellige typer utslipp, oljesøl, drivstofflekkasjer, septikk etc. Vi har også en døgnåpen vakttelefon for akutt forurensing: 

Vaktelefon - 955 50 930

Vårt kundesenter kan også kontaktes på dagtid - 75 50 09 00.