L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

Vi tar Korona på alvor

16.03.202012:37 Bjørn-Harald Østbø

Vi utfører tjenester som er viktige for samfunnet. Vi tilstreber oss å opprettholde virksomheten og sikre at vi har trygge og friske medarbeidere.

Vi følger myndighetenes anbefalinger for å forhindre smitte. Det er også innført ekstratiltak der vi mener det er nødvendig. Vi vurderer fortløpende tiltak som skal og bør gjøres sammen med våre operative avdelinger.

Alle avdelinger har de siste dagene gjennomført risikovurderinger og utarbeidet beredskapsplaner. Vårt mål er at du som kunde skal få de tjenestene du forventer. Men vi kan komme i en situasjon der vår kapasitet blir redusert. Vi må da foreta en streng prioritering om hvilke oppdrag vi skal utføre først. Det kan medføre at du som kunde får forsinket levering. I en slik situasjon er det viktig med god kommunikasjon mellom partene.
Har du spørsmål? 
Kontakt Driftsdirektør Sture Pettersen, tlf.: 95235980 epost: sture.pettersen@ostbo.no