Ekstraordinær prisjustering

Gjeldene fra 1. april 2022.

Innføring av ekstraordinær prisjustering, gjeldene fra 1. april 2022.

Grunnet konflikten mellom Russland og Ukraina har dette ført til store utslag og svingninger i  drivstoffprisen. Dette gjør at vi dessverre er nødt til å innføre et ekstraordinært drivstofftillegg for våre kunder.

Dette er et ekstraordinært tillegg og er eksklusive den årlige prisjusteringsindeksen. Drivstofftillegget vil justeres månedlig og vil bli fjernet så snart drivstoff- og energipriser normaliseres.

Har du spørsmål, ta kontakt på tlf. 75 50 09 00