Grønn kontrakt

Vår måte for din bedrifts problemfrie hverdag!

Til bedrifter tilbyr vi Grønn kontrakt. I praksis betyr dette:

  • Du tar del i våre returordninger, og får tilpasset oppsamlingsutstyr til ditt behov
  • Du får tilbud om hjelp til å etablere et miljøledelsessystem (feks Miljøfyrtårn)
  • Tilgang til våre tjenester som for eksempel ADR - rådgiver
  • Du vil få tilgang til avfallsstatistikker og analyser
  • Vi hjelper deg med avfallsplan og sluttrapport
  • Riktige priser, og hjelp til rett klassifisering av avfallsstrømmen din
  • Vår Grønn kontrakt kan inngå i ditt kvalitetssikrings og IK-HMS system

Ta kontakt med salg og markedsavdelingen idag for en gjennomgang av hvordan din bedrift kan løse hverdagsproblemer!