Miljøcontainer

Lovlig og praktisk oppbevaring av farlig avfall!

Vi har miljøcontainere for farlig avfall med oppsamlingsbunn og mulighet for innlagt lys og slukkeutstyr. Containerene er selvfølgelig også låsbare. 

Miljøcontaineren settes opp med det oppsamlingsutstyret din bedrift trenger.

Du får miljøcontainere i flere størrelser:

  • 4m3
  • 8m3
  • 35m3

Ring vår salgs- og markedsavdeling for bestilling eller spørsmål.