L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

Miljøcontainer

Lovlig og praktisk oppbevaring av farlig avfall!

19.06.201714:48 Eirik Haugvik

Vi har miljøcontainere for farlig avfall med oppsamlingsbunn og mulighet for innlagt lys og slukkeutstyr. Containerene er selvfølgelig også låsbare. 

Miljøcontaineren settes opp med det oppsamlingsutstyret din bedrift trenger.

Du får miljøcontainere i flere størrelser:

  • 4m3
  • 8m3
  • 35m3

Ring vår salgs- og markedsavdeling for bestilling eller spørsmål.