Vi er Miljøfyrtårn

Vi er stolte av å være sertifisert som miljøfyrtårn. Det er positivt for deg som kunde, leverandør, ansatt og samarbeidspartner.

For bærekraft og miljø
27.04.202117:48 Bjørn-Harald Østbø

Vi i er stolte over å være miljøfyrtårn, vi arbeider systematisk for å bidra til bærekraftig og miljøvennlig utvikling i hverdagen og satser på grønn teknologi og økonomi i arbeidet vi utfører. 

Hva er miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Som Miljøfyrtårn må man dokumentere sin miljøinnsats og vise at man tar samfunnsansvar. Dette innebærer at det må jobbes systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Kravene som må innfris er bransjetilpasset og disse går like mye på krav til arbeidsmiljø som til hvordan man påvirker ytre miljø.

Ved å bli Miljøfyrtårn er man godt i gang med å ta samfunnsansvar, fordi det handler om å redusere virksomhetens ytre miljøpåvirkninger, men også om menneskene, det indre miljøet, på arbeidsplassen. Stiftelsen Miljøfyrtårn har siden oppstarten vært svært bevisst på at det indre miljøet er viktig å ivareta, nettopp fordi medarbeidere som trives og er fornøyde gir mer tilbake til virksomheten og har et generelt lavere sykefravær. Noe som er arbeid og verdier vi hos Østbø har valgt å sette i høysetet. Svært ofte medfører dette arbeidet også effektivisering og lavere driftskostnader for virksomhetene.

Du kan lese mer om miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no

Relaterte artikler