Grønt samarbeid med Bakgården

Østbø er Bakgårdens grønne sponsor og samarbeidspartner, og skal sørge for at avfallshåndteringen går knirkefritt under og etter festivalen. De lover å gjøre en så god jobb at du ikke en gang vil merke at de er der.

Hva gjør vi?

Nord-Norges største selskap innen miljø- og gjenvinningstjenester har satt opp en gjennomtenkt avfallsplan, for å bidra til et vellykket arrangement.

Farger Bakgården grønn

Østbø er en stor aktør i Hålogaland og har nylig fått Tommy Skoglund med på laget, som ny avdelingsleder i Harstad. Han er glad for å kunne videreføre det mangeårige sponsoratet og samarbeidet med Bakgården.

– Det er viktig for Østbø å støtte opp om lokal aktivitet for oss som bor og jobber her. Vi håper på god festivalstemning i Harstad når Bakgården går av stabelen, at butikkene får besøk, at restaurantene får mye å gjøre, og at hotellene fylles opp av festivalgjester, sier en engasjert Tommy Skoglund.

Med stort hjerte for lokalt engasjement var det ingen tvil om å støtte Bakgården, med mål om å farge både Bakgården og Hålogaland grønn.

Disse dunkene skal hjelpe festivalgjester på Bakgården til å sortere avfallet sitt. Østbø er stolt bærekraftsponsor til kulturlivet i Nord-Norge. Foto: Marie Uglum Døsen (Anew)

 

Viktig næring nå og i fremtiden

Mange kjenner Tommy Skoglund fra Biltema, hvor han i mange år har ledet butikkene i Nord-Norge. Nå tar han fatt på nye utfordringer hos Nord-Norges største kommersielle avfall- og miljøselskap.

– Da jeg fikk muligheten til å takke ja til stillingen var jeg ikke i tvil ett sekund. Dette er en samfunnskritisk jobb i en viktig næring, både nå og i fremtiden. Vi må alle ta grep om bruk og kast-mentaliteten og bli bedre til å ta vare på de verdiene vi har, sier Tommy.

 Sirkulær økonomi er en grunnleggende tankegang hos Østbø, hvor 99% av avfallet blir gjenvunnet. Enten i form av ombruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning. For eksempel kan papp bli til papp, trevirke blir sponplater, og plast blir til ny plast. Østbø vil legge til rette for at kundene kan redusere sitt fotavtrykk gjennom gode løsninger og riktig håndtering av avfallet. Sammen bidrar vi til at Bakgården blir en av de mest miljøvennlige festivalene.

Yter det lille ekstra

Fra det nye anlegget på Rødskjær betjener Østbø næringslivet og privatpersoner i Harstad og omegn. Nylig ble det signert en ny avtale med Forsvarsbygg og det er mange spennende planer fremover, både på kort og lang sikt.

– Når vi er ute hos nye kunder ser vi på dagens løsninger og hvordan dette kan forbedres, og setter opp en god avfallsplan som dekker deres behov. Vi er gode på service og kan stille opp på kort varsel, og yter gjerne det lille ekstra for at det skal være så enkelt som mulig for kundene, sier Tommy.

Det er travle dager for Daniel W. Markussen, som er ute hos kundene for å levere og hente containere. Foto: Marie Uglum Døsen (Anew)

 

For privatpersoner er det veldig populært med leie av container, for eksempel til små og store byggeprosjekter. Østbø leverer container, henter og sorterer avfallet for deg. Dersom du skal rive et byggverk er det nødvendig med en miljøkartlegging av materialene, det kan også Østbø bistå med. 

Håndteres lokalt

Fremover vil de se på nye tjenester og muligheter i avdelingen i Harstad. Tommy Skoglund er allerede i gang med kartlegging av hva de kan betjene lokalt og hva som skal kjøres til andre anlegg.

– Det er spennende å få bidra til utviklingen av anlegget på Rødskjær. Her tilbyr vi effektive og miljøvennlige løsninger for alt fra store og komplekse prosjekter til deg som skal rydde i boden. Nå bygges og utvides det for at vi skal kunne nå målet om å håndtere enda mer av avfallet lokalt, forteller Tommy.