L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

Transport- og driftskoordinator Hålogaland

Arbeidssted Rødskjær.

Transport- og driftskoordinator Hålogaland
18.05.202004:51 Bjørn-Harald Østbø

Vi søker transport- og driftskoordinator til vår avdeling Hålogaland

Arbeidsoppgaver:

I hovedsak vil arbeidsoppgavene være:

 • Kontroll av oppdrag opp mot prisavtaler
 • Klargjøring og kontroll av fakturagrunnlag
 • Avviksregistering og avviksbehandling
 • Gjennomgang og godkjenning av timer
 • SJA/risikovurderinger
 • Instrukser/prosedyrer
 • Tildeling av kjøreoppdrag
 • Oppfølging kjøreoppdrag
 • Oppfølging og kontroll drift og driftsrutiner avfallsmottak
Kvalifikasjoner:
 • Gode datakunnskaper
 • Beherske MS Officeprogrammer
 • Snakke og skrive Norsk godt
 • Beherske Engelsk skriftlig og muntlig
 • Kommunisere godt med kunder og medarbeidere
 • Strukturert og har god ordenssans 

Arbeidssted: Rødskjær

For nærmere informasjon om stillingen og søknad, kontakt:
Robert Søvik 
E-post: robert.sovik@ostbo.no
Tlf.  400 04 950