L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

Hva skjer med søpla?

Hvordan disponerer vi de ulike søppeltypene?

15.03.201712:04 Eirik Haugvik

Avfallet vi får inn til oss disponeres slik:

Avfallsfraksjon Disponering Gjenvinningsgrad
Våtorganisk  Kompostering/energigjenvinning 100%
EE-avfall Materialgjenvinning 95%
Glass Materialgjenvinning 100%
Jern og metall Materialgjenvinning 100%
Restavfall Energigjenvinning 100%
Papp Materialgjenvinning 100%
Papir Materialgjenvinning 100%
Plastfolie Materialgjenvinning 100%
Trevirke Energigjenvinning 100%
Farlig avfall Destruksjon med energigjenvinning 100%