Hva skjer med søpla?

Hvordan disponerer vi de ulike søppeltypene?

Avfallet vi får inn til oss disponeres slik:

Avfallsfraksjon Disponering Gjenvinningsgrad
Våtorganisk  Kompostering/energigjenvinning 100%
EE-avfall Materialgjenvinning 95%
Glass Materialgjenvinning 100%
Jern og metall Materialgjenvinning 100%
Restavfall Energigjenvinning 100%
Papp Materialgjenvinning 100%
Papir Materialgjenvinning 100%
Plastfolie Materialgjenvinning 100%
Trevirke Energigjenvinning 100%
Farlig avfall Destruksjon med energigjenvinning 100%