Vrakpant på fritidsbåter

Verden går videre, og nå kommer vrakpanten på fritidsbåter!

I løpet av kort tid vil det komme vrakpant på fritidsbåter. 

Dette er et svært fornuftig og miljøriktig tiltak. Fram til nå har eier måttet betale for kasering av fritidsbåter. Det har resultert i at det står mange fritidsbåter langs fjæra i hele landet. Mange av de er laget av plast og glassfiber.

Forslaget er: "lystbåter av plast og glassfiber mindre enn 50 fot (15 meter)" 

Stortinget ønsker at denne ordningen skal tre i kraft allerede fra inneværende båtsesong. 

Det er foreslått en vrakpantløsning der utbetalingen regnes ut fra per kilo skrog.

Følg med på våre hjemmesider og Facebookside for mer informasjon. Ordningen forventes å tre i kraft fra august/september 2017.

Holdnorgerent
NTB