FAUSKE - Avfallsmottak EE-Avfall , Jern og Metall, Bilvra

FAUSKE - Avfallsmottak EE-Avfall , Jern og Metall, Bilvra Finneidkaiveien 3, 8210 Fauske - Postboks 123, 8201 Fauske 954 49 170 fauske@ostbo.no 02.09.2017