Jern og metall

Hva er jern og metall?

 

Anlegget vårt på Finneid utenfor Fauske er Nord-Norges største mottaksanlegg for jern og metall. Her sorterer og bearbeider vi jern og metall i ulike fraksjoner og kvaliteter. 100% av vårt jern og metall går til materialgjenvinning!

Fauske er også et godkjent anlegg for vraking og behandlingsanlegg for bilvrak og større vrak som busser, trailere, båter, traktorer med mer. Her tar vi ut alt flytende, batterier og farlig avfall før vi stripper bilen ned til rene masser. 

Annet jern og metall som tas i mot: kompleks jern som sykler, trillebåre, spark o.l. Fraksjoner som er sammensatt av både jern og metall. Metallfraksjoner som aluminium, kobber, messing o.l. 

   

Fauske er et behandlingsanlegg for jern og retur metaller, bilvrak, båter, større anleggsmaskiner, campingvogner med mer, samt elektronikk avfall. Alt av avfall som går til avdelingen er det vi kaller for råstoff med tanke på CO2 og kan brukes videre. Anlegget er det vi definerer som et fullskalaanlegg, det vil si at vi tar i mot alle avfallsfraksjoner.

 

 

Kompleks jern
Nesten 40 prosent av verdens stålproduksjon kommer fra skrap. Skrapjern benyttes som råvare av så å si alle stålverk i dag. Alt fra de minste enheter til store anleggsmaskiner og utstyr fra industri blir gjenvunnet hos oss. Vi sorterer, analyserer og bearbeider de ulike kvalitetene til nye råvarer for jernverk, smelteverk og støperier.

Eksempler på kompleks jern er sykler, trillebårer og lignende. Dette er fraksjoner som er sammensatt av jern, metaller og annet avfall. Ca 10- 15 % sammensatt av annet avfall. ( ikke løst avfall)

Hva skjer med avfallet?
Alt av skrapjern vi tar i mot behandles hos oss.  Det sorteres og klippes i ulike kvaliteter for videre salg og gjenvinning.

Gjenvinningsgrad: 96%

 

 

Jern
Eksempler på  jern er stålbjelker, kapp fra stålproduksjon, jernbaneskinner, stål rør, konstruksjoner etc. 100 % jern. ( Fe)

Hva skjer med avfallet?
Alt av skrap jern vi tar i mot behandles. Etter en nøye mottakskontroll, sorteres det til videre behandling hos oss. Deretter klippes det opp i gitte mål og vekter, før det gjennomgås ytterligere en sortering. Dette sendes så videre til smelteverk og brukes på nytt. Alt vi sender til Celsa i Mo i Rana blir  nytt jern.

Gjenvinningsgrad: 100%

 

 

Metallfraksjon
Eksempler på metaller er aluminium, kobber, messing og lignende.

Hva skjer med avfallet?
Alt av metaller vi tar i mot behandles. Etter en nøye mottakskontroll, sorteres det til videre behandling hos oss. Deretter klippes det opp i gitte mål og vekter. I mange tilfeller er vi også nødt og analysere innholdet i metallfraksjonene, som vu gjør ved hjelp av en XRF ( røntgen) pistol.

Gjenvinningsgrad: 100% metallgjenvinning.

 

 

Bilvrak
Fauske er behandlingsanlegget hvor vi mottar og behandler alt av bilvrak. Østbø har kontrakt med returselskapet Bilgjenvinning AS. Det er flere lokasjoner som mottar bilvrak, men alt sendes til Fauske. anlegget er godkjent for vraking av større kjøretøy som er vrakpant berettiget. Det kan være busser, trailere, båter, traktorer og mer. Alt blir miljøsanert og behandlet på en forskriftsmessig måte.

Behandling:
Etter nøye mottakskontroll og registrering/ vraking, blir kjøretøyene miljøsanert. Dette betyr at alt av flytende væsker, batterier og annet farlig avfall blir tatt ut. Felger og dekk tas av, og behandlingen videre er tilnærmet lik den samms om for kompleksjern og jern. 

Gjenvinningsgrad: 97%