EE-avfall

EE avfall kan forenkles til; alt som leder, bruker eller produserer strøm.

 

 

EE avfall kan forenkles til; alt som leder, bruker eller produserer strøm. Det er svært viktig at EE-avfall kastes på riktig måte både for miljøet sin del og for vår del. Vår oppgave er å sikre miljøsanering og gjenvinning av EE-avfallet og vi tar imot alle typer EE-avfall. Hvert år kastes det mye elektronisk avfall i vanlig restavfall og i verste fall vil dette kunne resultere i brann på anleggene våre. 

Behandling: 
Anlegget på Fauske er goskjent behandlingsanlegg og har kontrakt med returselskapet Renas. Det foretas en nitidig registrering også her. EE avfallet er inndelt i ulike varegrupper, med undergrupper. Etter veiing og registrering foretas det miljøsanering der vi tar ut farlig avfall og miljøgifter. Dette kan være ting som kvikksølv, PCB, batterier og lignende. Miljøgifter og farlig avfall sendes blant annet til farlig avfall avdelingen i Bodø. 

Gjenvinningsgrad: Ca 90%

Skal ikke inneholde:

  • Emballasje
  • Farlig avfall som ikke er EE-avfall (herunder også batterier, blekkpatroner og tonerkassetter)
  • Annet avfall

Emballering og innsamling:

EE-avfall inneholder miljøgifter EE-avfallet skal håndteres slik at det ikke blir knust og deformert og at det dermed oppstår fare for forurensning. Vi tilbyr løsning med oppsamlingsutstyr og innsamling som ivaretar sikker transport og håndtering.

Vi tar imot EE-avfall gratis på våre anlegg i Mosjøen, Mo i Rana, Fauske, Bodø og Harstad. Klikk her for åpningstider og veibeskrivelser til våre anlegg

For mer informasjon om EE-avfall eller tilbud om innsamling og miljøsanering ta kontakt med oss.