Farlig avfall

Hva er farlig avfall, og hvordan skal det kastes?

Østbø AS har i hovedsak mottak av farlig avfall for våre bedriftskunder. For privatkunder skal det være kommunale ordninger hvor du kan levere farlig avfall. Vårt mottaksanlegg i Mo i Rana tar i mot både bedrifts- og privatkunder. Under vil du finne generell informasjon om farlig avfall, samt farlig avfall som er mest typisk for privatkunder. Ved spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 75 50 09 00

Lokasjon Åpningstider
Bodø, Avfallsmottak Langstranda 07:00 - 15:30
Fauske 07:00 - 15:00
Mo i Rana 07:00 - 15:30, onsdag 19:00, lørdag 10:00 - 14:00
Mosjøen 07:00 - 15.00
Harstad, Tiketalen 07:30 - 15:30
Hva er farlig avfall?

Farlig avfall har egenskaper som kan medføre alvorlig forurensning og være skadelig for mennesker, natur og dyr. Det er derfor særdeles viktig at farlig avfall blir tatt hånd om på riktig og forsvarlig måte. Eksempler på farlig avfall er; maling, kjemikalier, impregnert trevirke, eternitt (asbest) og mer..

Hvordan skal det behandles?

Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket. Farlig avfall pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet slik at man unngår utslipp til miljøet eller medfører fare for mennesker.

Tillatelse for håndtering

Vi har tillatelse for håndtering av farlig avfall etter Forurensingsloven og kan etter ADR Forskriften transportere farlig gods. Vi tar hånd om alt farlig avfall på en forsvarlig og miljøvennlig måte, når det gjelder innsamling, transport, sortering, viderebehandling og all den dokumentasjonen som lovverket krever at inngår i våre tjenester.

Skreddersydd avfallsløsning

Vi har kunnskap til å kunne skreddersy en avfallsløsning av farlig avfall etter kundenes behov, og er rådgivende ved spørsmål knyttet til oppbevaring, emballasjetyper, fraksjonstyper farlig avfall og elektronisk deklarering.

Generell informasjon​​​​​​
  • Avdelingen er forholdsvis liten i antall ansatte, ca 7 medarbeidere (i Bodø)
  • 1 200m2 oppvarmet lager
  • Mottak og innsamling av de fleste typer farlig avfall i hele Nord-Norge.
  • Innsamlingen skjer med egne vogntog og skapbiler.
Kriterier for refusjonsolje

For å ha kontroll med at annet farlig avfall ikke blandes inn i oljen er det stilt krav til flammepunkt og innhold av svovel og totalt organisk halogen

  • Flammepunkt skal være over 70 grader celcius
  • Innholdet av svovel skal være under 0,6%
  • Totalt organisk halogen skal ligge under 500ppm (mg/l)
  • Ingen vann (det betales kun refusjon for oljen)