Trevirke

Treverk er ikke bare treverk

 

Trevirke

Hvert år får vi inn cirka 10 000 tonn trevirke fra ulike riveprosjekter. Av dette produserer vi flis. Dette kjører vi til forbrenningsanlegget "Keiseren" på Rønvikjordene i Bodø. Selskapet BE Varme produserer varme til mange offentlige bygg i Bodø, deriblandt Nordlandssykehuset. Med andre ord går 100% av trevirke til energigjenvinning. For mer informasjon om dette kan du se på BE Varmes hjemmesider.

Vi tar i mot rent treivrke og sorterer. Grunnen til at treverket sorteres er at det er svært strenge krav til kvaliteten på treverket. Ferdig sortert trevirke kvernes så ned til rett størrelse (mellom 1-120mm) og kjøres deretter videre til forbrenningsanlegg. Bodø har lokal levering til Keiseren hvor trevirket blir om til varme til bygg som Nordlandssykehuset. Fauske, Mo i Rana og Mosjøen leverer ferdigkvernet treverk til Bodø. Harstad leverer for det meste til Bodø, men ikke alt.