Næringsavfall

Hva er det, og hva betyr det?

 

Bodø: Avfallsmottak Langstranda 07:00 – 15:30
Fauske: 07:00 – 15:00
Mo i Rana: 07:00 – 15:30, onsdag til 19:00, lørdager 10:00 – 14:00
Mosjøen: 07:00 – 15:00
Harstad: Rødskjær: 07:30 – 15:30

Hva er næringsavfall? 

I grove trekk er næringsavfall avfall fra butikker og andre næringer. Du som privatperson vil ha flere typer næringsavfall i ditt hjem, dette når du f.eks kaster rest, plast, samler papp eller skal pusse opp. Næringsavfallet består av flere avfallstyper, også kalt fraksjoner. For at vi skal kunne bidra til et bedre miljø er det viktig at disse sorteres og leveres korrekt fra deg. Når vi mottar sorterte avfallstyper sikrer dette at vi kan videresende material til energi- og materialgjenvinning. 

 

Restavfall

Restavfall går til forbrenning. Vi grovsorterer og videresender det til ulike forbrenningsanlegg for restavfall. 100% av restavfallet går til energigjennvinning.

I restavfallet går det du ikke kan sortere ut i egne fraksjoner. Eller avfall som ikke er egnet for sortering eller annen viderebehandling.

Når vi tar i mot restavfallet går dette videre til sortering. Det rene, sorterte restavfallet kvernes, samles opp og kjøres over til Sverige hvor det forbrennes (energigjenvinning). Alt dette brukes for å varme opp vann. Når restavfallet forbrennes oppstår det damp som også blir gjenbrukt. Det blir enten sendt direkte til oppvarming, eller så tas det vare på til det er nødvendig med mer oppvarming. Asken som blir igjen etter forbrenningen brukes om igjen ved sementproduksjon i Sverige. Bilene som har kjørt rest over kommer ikke tomme tilbake, men lastes med nytt trevirke eller annen last. 

Batteri skal ALDRI kastes sammen med restavfall. Disse må samles opp for seg selv, og leveres til godkjent mottak. Tips: alle som selger batterier må også være godkjent for å motta, med andre ord kan du levere batterier tilbake til butikken. Som regel finner du en egen sorteringsboks for dette, bare forhør deg i kassa. 

 

 

Trevirke, rent og blandet

Trevirke kan leveres til oss. Det blir så sortert og kvalitetskontrollert da det er strenge regler for hva som regnes som rent trevirke og blandet trevirke.

Trevirket kvernes ned til den rette størrelsen og kjøres deretter til fobrenning på Keiseren, et lokalt forbrenningsanlegg i Bodø. 

Noe av mengden trevirke holder en slik kvalitet at det kan brukes til materialgjenvinning.

 

 

CCA-impregnert trevirke

Har du en gammel veranda eller en flytebrygge som skal demonteres og kastes? Da er dette eksempler på CCA-impregnert trevirke. Du kan ofte gjenkjenne denne typen trevirke med en grønnlig farge. 

Grunnen til at denne typen trevirke ikke kan kastes sammen med rent / blandet trevirke er fordi det inneholder stoffer og må behandles for seg selv. Dette blir så kvernet og sendt til et godkjent forbrenningsanlegg. 

 

 

Papp og plastfolie

Papp og plastfolie brukes i all hovedsak til emballasje. Vi sorterer og bearbeider papp og plast i ulike kvaliteter, og sender deretter vårt produkt til materialgjenvinning. Våre bedriftskunder kan kaste tørr og ren plastfolie i pappavfallet, såfremt plasten er i egen sekk.

Alt sorteres slik at vi kun sitter igjen med den høye kvaliteten vi er avhengig av, så selges det videre slik at det kan gjenvinnes til nye produkter. All plastfoliefraksjoner granuleres og selges videre til aktører som lager nye produkter. 

All papp, papir og plast presses sammen til baller grunnet logistikk og lagring. Et stort miljøproblem er plastavfall i havet og naturen generelt. For mer informasjon anbefaler vi at du leser denne artikkelen.

 

 

Gips

Våre avfallsanlegg får inn mye gips. 100% av gipsen går til materialgjenvinning.

 

 

 

Glassemballasje

Glass er en fin ressurs å gjenvinne. Glass finnes i ulike kvaliteter. Mye av glasset vi får inn går til materialgjenvinning i Norge.

Eksempel på glassemballasje er tomme (rene) syltetøyglass, julebrusflasker, vinflakser med mer.

100% av glassemballasjen går til gjenvinning.

 

 

Hageavfall 

Hageavfall er alt som gror i hagen. Dette kan lastes på henger og fraktes til oss. Avfallet blir komposert og lages matjord av. 

100% av alt hageavfall som leveres til oss blir materialgjenvunnet.

 

 

 

Betong

Armert betong inneholder jern. Uarmert betong er rene betongmasser.

Alt av betong knuses opp og gjenbrukes. Jernet som er igjen materialgjenvinnes.

 

 

Elektronikk

EE avfall kan forenkles til; alt som leder, bruker eller produserer strøm. Det er svært viktig at EE-avfall kastes på riktig måte både for miljøet sin del og for vår del. Hvert år kastes det mye elektronisk avfall i vanlig restavfall og i verste fall vil dette kunne resultere i brann på anleggene våre. 

For mer informasjon om elektronikk, trykk her

 

 

Jern og metall

Vi har behandlingsanlegg for jern og retur metaller. Eksempler på dette er bilvrak, båter, større anleggsmaskiner, campingvogner med mer, samt elektronikk avfall. Alt av avfall som går til avdelingen er det vi kaller for råstoff og kan brukes videre. Anlegget er det vi definerer som et fullskalaanlegg, det vil si at vi tar i mot alle avfallsfraksjoner.

Annet jern og metall som tas i mot er kompleks jern som sykler, trillebåre, spark o.l. Fraksjoner som er sammensatt av både jern og metall. Metallfraksjoner som aluminium, kobber, messing o.l. 

For mer informasjon om jern og metall, trykk her

 

 

Kjøretøy

Anlegget på Landstranda i Bodø kan ta i mot; biler, mopeder, campingvogner, campingbiler, båter, kajak, kano, seilbrett, atv, utv med mer. Alt som tas i mot miljøsaneres og kasseres på miljøriktig måte. 

Har du en bil som skal vrakes kan du sende oss en forespørsel, trykk her

Trenger du hjelp med å få hentet kjøretøyet, ta kontakt med oss!

 

____________________________________

Siden er under utbygging.

Mer info kommer. 

Ved spørsmål, ta kontakt med postmottak@ostbo.no eller på tlf 75500900