Sirkulær økonomi

Hva betyr egentlig dette?

Sirkulær økonomi

I motsetning til en lineær økonomisk modell, basert på at man utvinner ressurser, produserer, bruker og kvitter seg med dem som søppel eller forbrenning, så er en sirkulær økonomi basert på gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt.

En sirkulær økonomi begrunnes både økonomisk og økologisk. Positive effekter ventes blant annet for naturmangfold og helse, parallelt med å sikre ressurstilgangen også for kommende generasjoner.

Sirkulær økonomi er et rammeverk som bygger på og inkluderer tidligere prinsipper og tilnærminger for å sikre bærekraftig økonomisk vekst:

  • «Vugge til vugge» eller «Cradle to Cradle» på engelsk, er en produksjonsfilosofi fra 2002 hvor alle råvarer som inngår i produksjon kan gjenbrukes kontinuerlig i nye produkters livssykler uten å forurense eller forsvinne som avfall. Økodesign fokuserer spesielt på å redusere produkters miljøpåvirkning gjennom hele livssyklus.

  • Industriell økologi. Fokuserer på samspill og ressursutnytting i det «industrielle økosystemet». Denne tilnærmingen tar sikte på å skape lukkede sløyfe-prosesser hvor avfall blir sett på som ressurs. Dermed elimineres uønskede biprodukter. Industriell økologisk filosofi har et holistisk ståsted hvor produksjonsprosesser designes i henhold til lokale økologiske begrensninger.

  • Biomimikk-filosofien er inspirert av mulighetene for å imitere naturens elementer, modeller og systemer til å løse komplekse, menneskelige problemer. Det første eksempelet på denne tilnærmingen er Leonardo da Vincis studier av fugler for å konstruere en flymaskin. I dag er biomedisin og nanoteknologi eksempler på forskningsområder som søker å kopiere naturen.

  • «Blå økonomi»-initiativet startet i 2004 og har identifisert 21 prinsipielle måter for hvordan naturen fungerer. Ett av prinsippene, som anbefales lagt til grunn for utvikling av nye grønne forretningsmodeller, er: «I naturen gjenbrukes næringsstoffer, materie og energi og alle biprodukter er kilden til nye produkter og avfall eksisterer ikke.» I en rapport til Romaklubben i 2010 beskrives “100 innovasjoner som kan skape 100 millioner arbeidsplasser de neste 10 årene». Dette er nå utvidet til 110 praktiske eksempler på grønne forretningsmodeller.

For å omstille fra en lineær til en sirkulær økonomi kan en bedrift eller en organisasjon:

  1. Ta bort miljøfarlige materialer
  2. Redesigne produktene slik at de materialmessig kan deles opp i sine beståndsdeler.
  3. Bruke fornybar energi i produksjon og transport.
  4. Bruk material fra trepunktslisten over.
  5. Del, lei eller lease produksjonsmiddel heller enn å eie de de selv og på tilsvarende måte lei ut eller lease produktene til dine kunder heller enn å selge de. På den måten selges "funksjonene"  i stedet for produktene.

Relaterte artikler