L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

Bestilling henting Farlig avfall

Her kan du bestille henting av farlig avfall og nytt oppsamlingsutstyr.

17.03.201707:54 Eirik Haugvik