Kvalitet og Miljø

Østbø AS er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø) og har en rekke andre sertifiseringer.
I vår kvalitet- og miljøpolitikk har vi definert en rekke områder som skal bidra til å sikre deg som kunde tilstrekkelig kvalitet. Vi skal samtidig være en miljøvennlig bedrift ved å redusere miljøbelastningen så mye som mulig innenfor definerte krav. Ved å etterleve dette vil vi kunne tilby deg miljøvennlige tjenester med høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

Vår Miljø- og kvalitetspolitikk

Miljøpolitikk
• Null skader er vårt overordnede mål.
• Vi skal prioritere helse, miljø og sikkerhet.
• Ingen operasjon har prioritet foran sikkerhet.
• Vi skal forebygge og minimere vår negative miljøbelasting til luft, grunn og vann.
• Vi skal bidra til at våre kunder reduserer sine miljøulemper gjennom gode løsninger og riktig håndtering av avfallet.
• Vi skal etterleve egne krav og krav fra myndighetene.
• Vi skal ha fokus på kontinuerlige forbedringer innen miljø og sikkerhet i alle våre virksomhetsområder
• Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet hos våre ansatte.
• HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen.

Kvalitetspolitikk
• Vi skal levere rett produkt/tjeneste til våre kunder og gi våre kunder en positiv opplevelse av vår service. Gjennom å være pålitelig, leveringsdyktig og serviceinnstilt skal vi ha fornøyde kunder.
• Vi skal arbeide med kontinuerlig forbedring innen alle våre virksomhetsområder.
• Vi skal utvikle faglig dyktighet og kompetanse gjennom opplæring og kompetanseheving.
• Vi skal lære av våre feil.
• Vi skal være sertifisert eller akkreditert i henhold til relevante standarder.

Sertifiseringer

Relaterte artikler