L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

Simon Karlsen

Simon Karlsen Avdelingsleder Logistikk og Farlig Avfall Helgeland 957 32 972 simon.karlsen@ostbo.no 02.09.2017

02.09.201712:15 Bjørn-Harald Østbø