L

ØSTBØ AS

Besøksadresse:
Plassen 5, 8006 Bodø

Postadresse:
Postboks 1447, 8038 Bodø

Telefon
+47 75 50 09 00

Epost
postmottak@ostbo.no

Org.nr
920 508 324

w

Tor Olav Engelsaas

Tor Olav EngelsaasDriftsleder Avfallsmottak Langstrandator.olav.engelsaas@ostbo.no473 733 83

07.09.201710:39 Bjørn-Harald Østbø